Jaki kolor hełmów w OSP? Odpowiadamy

Jaki kolor powinien mieć hełm strażaka PSP i OSP? Czerwony, biały, żółty, a może czarny? Odpowiadamy!

   Dokładnie 1 grudnia 2010 roku w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej a Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. W dokumencie obie strony zadeklarowały, że będą wspólnie stosowały środki ochrony indywidualnej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz że elementy umundurowania będą wspólne dla obu formacji.

  Dokumentem regulującym wymagania techniczne, wygląd zewnętrznych, w tym kolorystykę i oznakowanie środków ochrony indywidualnej dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych jest zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 5 lutego 2007 roku w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej z zastrzeżeniem § 2.    

   W porozumieniu została ustalona kolorystyka hełmów. Dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest to kolor CZERWONY, a dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych kolor BIAŁY.

   Porozumienie jest obecnie jedynym dokumentem, który reguluje kolorystykę hełmów dla strażaków ochotników.

Źródło: http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/jaki-kolor-he%C5%82m%C3%B3w-w-osp-odpowiadamy 

ZELÓW