Z przykrością zawiadamiamy, iż 29 czerwca br. w wieku 85 lat zmarł nasz druh

Ś.P. dh. MARIAN PIETRZAK

 Wstąpił w nasze szeregi w 1965 roku. Z chwilą wstąpienia był aktywnym strażakiem angażując się od samego początku w rozwój naszej jednostki oraz brał udział w niezliczonej ilości akcjach ratowniczo-gaśniczych jako strażak oraz kierowca sekcji. Wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach strażackich, świętach kościelnych oraz państwowych. Był wieloletnim wychowawcą drużyn młodzieżowych, dowódcą Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z wieloma sukcesami na szczeblu powiatowych oraz wojewódzkim.  

W 2013 roku - Brązowy Medal Za Zasługi dla powiatu bełchatowskiego
W 1998 roku - Został ponownie odznaczony  Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
W 1993 roku - Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
W 1988 roku - Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
W 1983 roku  - Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach 
oraz wszyscy druhowie składają szczere wyrazy
głębokiego współczucia rodzinie zmarłego.
 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 1 lipca 2017r (sobota)
o godzinie 14:00 
w kościele pw. świętego Wawrzyńca w Łobudzicach.

 

ZELÓW