W dniu  28 kwietnia br. odbyło się spotkanie poświęcone kampanii sprawozdawczej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zelów. Strażacy omówili i podsumowali działania za 2018 rok.

  Wydarzenie to było okazją do przekazania przez Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka nowego sprzętu pożarniczego gminnym jednostkom. Ochotnicy otrzymali ubrania koszarowe, hełmy strażackie, umundurowanie specjalistyczne, buty strażackie, rękawice, węże oraz piłę do cięcia drzewa. Sprzęty zostały zakupione w ramach funduszu sołeckiego i z całą pewnością stanowić będą wsparcie w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie. Sprawozdanie roczne za 2018 rok z systemu krajowego odczytał Komendant Gminny Związku OSP RP w Zelowie dh. Krzysztof Kryściński wraz z Prezesem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie Szczepanem Krajdą.

Artykuł powstał dzięki pomocy zelow.pl 

ZELÓW