Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

    Według badań 41% ankietowanych zadeklarowało, że jest w stanie rozpoznać sygnały świadczące o ulatnianiu się tlenku węgla. Niestety nadal nie rozpowszechniła się w społeczeństwie świadomość faktu, że jest to gaz bezbarwny i bezwonny. Aż co czwarty Polak sądzi, że pojawienie się czadu zwiastuje zapach lub dym! Czujniki tlenku węgla znane są jedynie co piątemu respondentowi.

     Ponad 25% Polaków jest przekonana, że wystarczy być uważnym, by zapobiec powstaniu pożaru. Zaledwie 6% mieszkańców naszego kraju ma świadomość, że konieczne jest spełnienie jeszcze innych warunków, przede wszystkim posiadanie sprawnej instalacji elektrycznej, grzewczej i gazowej. Tymczasem wady urządzeń i instalacji, niewłaściwa ich eksploatacja to, jak wynika ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej, przyczyna ponad połowy pożarów w budynkach.

   Badania wykonane na zlecenie MSWiA nie przynoszą też optymistycznych wniosków, jeśli chodzi o świadomość społeczeństwa w kwestii wyposażenia domu w gaśnicę i kontroli szczelności komina. Tylko 10% osób zdaje sobie sprawę, że gaśnica w mieszkaniu jest niezbędna, a 8% wie, że instalacja kominowa powinna być regularnie czyszczona i sprawdzana przez fachowca.

    Dane Państwowej Straży Pożarnej dotyczące liczby interwencji związanych z ulatnianiem się tlenku węgla i pożarami są alarmujące. W tym roku nasza formacja była wzywana w związku z pierwszym z tych zagrożeń już 365 razy. W całym zeszłym roku doszło do 7400 interwencji. Poprzedni sezon grzewczy (liczony od września 2015 r. do końca marca 2016 r.) przyniósł 2229 podtruć tlenkiem węgla wymagających długiej hospitalizacji i 50 zatruć ze skutkiem śmiertelnym. Od września tego roku już 169 osób zostało poszkodowanych, a 1 osoba zmarła.

   Statystyki związane z pożarami w budynkach mieszkalnych są jeszcze bardziej niepokojące. W poprzednim sezonie grzewczym 2201 osób zostało rannych, a 304 zginęły. Od września br. 437 osób zostało poszkodowanych, a 40 osób straciło życie.

     Kampania „Czad i ogień – obudź czujność” ma szansę zmienić te niepokojące statystyki. Akcje edukacyjne, konkursy, rozpowszechnianie wiedzy w mediach i inne przedsięwzięcia pozwolą dotrzeć do szerokich rzesz odbiorców i uświadomić im, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

Ulotka informacyjna akcji "Czad i ogień, obudź czujność"

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

ZELÓW