Star 244

Jelcz 325

Tatra 148

Zuk, Star, Jelcz

Muzeum Pożarnictwa

Kulisy pracy oraz nietypowe zdarzenia strażaków

Ile zarabiają strażacy?

Pracowałem jako strażak - wspomnienia...

Ile zarabiają policjanci?

Ile zarabiają lekarze?

 

  19 sierpnia 2018 roku na placu defiladowym OSP w Grabostowie odbyły się obchody Jubileuszowe z okazji 100-lecia założenia tej jednostki. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy, poczty sztandarowe oraz goście zaproszeni, wśród nich Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, jednocześnie pełniący funkcje członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh. Stanisław Krasoń, Wiceprezes Oddziału Powiatowego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh. Szczepan Krajda, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie, Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Bełchatowie dh. Stanisław Wojtasik. Podczas jubileuszu została odprawiona polowa msza święta którą odprawił ks. Mirosław Wujek proboszcz parafii pw. św. Męczennika i Najświętszego Serca Jezusowego w Kociszewie. Po mszy świętej prezes OSP Grabostów dh. Jacek Stawiak przedstawił rys historyczny minionych 100-lat, po wygłoszeniu referatu nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi tablicy pamiątkowej upamiętniającej jubileusz ufundowany przez Krzysztofa Kęsy. Najwyższym odznaczeniem Państwowym Złotym Znakiem Związku OSP RP został odznaczony sztandar OSP Grabostów. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarnao co najmniej 100 - letniej działalności. Akt nadania oraz dekoracje wręczył Przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi dh. Stanisław Krasoń oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku RP w Bełchatowie dh. Szczepan Krajda.

  Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi nr 15/2/2018 z dniem 21 maja 2018 roku Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa druhowie odznaczeni zostali: Stanisław Raś syn Józefa. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Jacek Stawiak syn Daniela, Adam Pokora syn Mirosława. Na zakończenie uroczystości odegrano hymn Świętego Floriana, oraz przeprowadzono defiladę z udziałem pocztów sztandarowych oraz samochodów strażackich, którą poprowadził Komendant Gminny Związku OSP RP w Zelowie dh. Krzysztof Kryściński.

  OSP Grabostów dziękuje wszystkim sponsorom, darczyńcom, mieszkańcom wsi Grabostów za pomoc, którzy przyczynili się w zorganizowaniu Jubileuszu 100-lecia OSP.

ZELÓW