VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Zelowie

na lata 2016-2021

Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP

w Zelowie druh Szczepan Krajda 

     19 czerwca 2016 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach Szlacheckich odbył się VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zelowie. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele z 17 jednostek OSP, Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie Stanisław Krasoń, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie Adam Pstrokoński. Kolejnym punktem obrad było wybranie przewodniczącego zebrania, którym została dh. Agnieszka First. Sprawozdanie z działalności złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh. Szczepan Krajda i ustępujący Komendant Gminny Związku OSP RP w Zelowie dh. Zbigniew Dubiński. W podziękowaniu za aktywną współpracę w latach 2011-2016 Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  postanowił wyróżnić Urszulę Świerczyńską Burmistrz Zelowa, Agnieszkę First Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie, Barbarę Biesagę Kierownika Wydziału Referatu Obywatelskiego, księdza kanonika Leona Strzelczyka Kapelana Gminnego Strażaków, Wiceprezesów Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie Krzysztofa Kryścińskiego i Stanisława Wojtasika, Zbigniewa Dubińskiego Komendanta Gminnego OSP, Józefa Dobroszka skarbnika Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zelowie, Tadeusza Dobrzańskiego sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie, Henryka Trębacz członka Prezydium, Sławomira Dylewicza Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Z OSP RP, ustępujących prezesów w jednostkach OSP Józefa Chrzanowskiego (OSP Sobki), Jana Domagałę (OSP Chajczyny), Lechosława Kryścińskiego (OSP Kociszew), Piotra Łyszkowicza (OSP Wygiełzów), Krzysztofa Roguta (OSP Pożdżenice), Mariana Tosika (OSP Sromutka).

    Po omówieniu bieżących spraw działalności OSP oraz przyjęciu programu zjazdu oraz sprawozdań przystąpiono do wyborów Władz Oddziału Gminnego. Na ogólną liczbę 69 delegatów w zjeździe uczestniczyło 58 co stanowi 84,06%.  Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelwoie na swoim pierwszym posiedzeniu kadencji 2016 - 2021 ukonstytuował się następująco:

Prezes - dh. Szczepan Krajda

Wiceprezes - dh. Stanisław Wojtasik

Wiceprezes - dh. Maciej Karbowniczak (w trakcie kadencji nastąpiła zmiana)

Komendant Gminny - dh. Krzysztof Kryściński

Sekretarz - dh. Krzysztof Fiks

Skarbnik - dh. Henryk Trębacz [*] 29.09.2020r, lat 67.

Członek Prezydium - dh. Jacek Bara (w trakcie kadencji wpłynęła rezygnacja)

Członek Prezydium - dh. Józef Dobroszek

Członek Prezydium - dh. Sławomir Kucharski

Członek Prezydium - dh. Marcin Knapczyk

Członek- dh. Grzegorz Brożyński

Członek - dh. Mirosław Domagała

Członek - dh. Grzegorz Dudek

Członek - dh. Marek Dominiak

Członek - dh. Agnieszka First

Członek - dh. Henryk Frątczak

Członek - dh. Zdzisław Dubiński (w trakcie kadencji nastąpiła zmiana, od 2019 roku jest Członkiem OSP Oddziału Gminnego)

Członek - dh. Paweł Gawlik

Członek - dh. Henryk Grodzki

Członek - dh. Sławomir Malinowski

Członek - dh. Wiesław Kopka

Członek - dh. Mariusz Kucharski

Członek - dh. Roman Rutkowski

Członek - dh. ks. Leon Strzelczyk

Członek - dh. Jerzy Świniarski

Członek - dh. Krzysztof Woźniak

 

Gminna Komisja Rewizyjna 2016-2021

Przewodniczący - dh. Sławomir Dylewicz

Wiceprzewodniczący - dh. Adam Kowalczyk

Sekretarz - dh. Marcin Gral

 

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie

dh. Roman Barabasz

dh. Hanna Brożyńska

dh. Zbigniew Dubiński

dh. Krzysztof Fiks

dh. Henryk Frątczak

dh. Bogdan Rybak

dh. Stanisław Wojtasik

 

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Bełchatowie

dh. Jacek Bara

dh. Agnieszka First

dh. Maciej Karbowniczak

dh. Szczepan Krajda

dh. Krzysztof Kryściński

 
Na zakończenie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie zakończył obrady dziękując wszystkim za przybycie i zaangażowanie  w przeprowadzenie zjazdu.

VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku OSP RP w Zelowie
VII Zjazd Sprawozdaw...
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery
ZELÓW