Fotografia z okresu przed 1939r.
założyciel naszej jednostki ks. Edward Essman, Józef Martyniak, Władysław Siekierski.
Historyczne zdjęcie z okazji 85-lecia

  Szanowni Państwo

   Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą do najstarszych i najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji, były i są czynnikiem inspirującym środowisko w działalności społecznej, kulturalnoświatowej, sportowej a nawet gospodarczej. W ich szeregach rozwijano i kultywowano poczucie bezinteresownej troski o dobro innych. W strażactwie tkwi wielka siła moralna, to wokół straży grupowały się najlepsze jednostki ludzkie. Od samego początku niepodległości odzyskanej strażactwo włączało się aktywnie w nurt najważniejszych wydarzeń.

   Za nim przejdziemy do omawiania historii naszej jednostki wspomnijmy wszystkich członków naszej jednostki oraz wszystkich strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę.

Uczcijmy ich chwilą ciszy

   Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku działalność OSP zostaje reaktywowana przez część założycieli z 1918 roku oraz nowych członków. Prezesem wybrano Władysława Włodarczyka, który to prezesował do 1964 roku. W tym czasie wybudowano nową strażnicę, ze składek strażaków zakupiono samochód strażacki, a w roku 1957 społeczeństwo wsi ufundowało sztandar. W 1964 roku na prezesa wybrano Mieczysława Bonieckiego, który prezesował do 1976 roku. W tych latach dobudowano garaże i zakupiono dwa wozy strażackie. W 1973 roku ze składek strażackich zakupiono plac pod zlewnie mleka jak i wykonano wiele prac przy budowie zlewni.

    W 1975 roku decyzją Komendy Powiatowej PSP postanowiono zezłomować samochód „JEMES” (czyt. Dżems) a w zamian otrzymaliśmy „żuk-a”. W 1976 roku na prezesa wybrano Stefana Płócienniczaka, który prezesował do 1981. W tym czasie obudowano cegłą remizę, wzmocniono fundamenty. Podczas uroczystości 60-lecia OSP wręczono sztandar, który został udekorowany Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa a podczas Wojewódzkich obchodów dni Ochrony Przeciwpożarowej odznaczono medalem za zasługi dla województwa piotrkowskiego.

W 1981 roku na Prezesa wybrano Józefa Gawlika, który był prezesem do 1987 roku. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego nastąpił niesprzyjający okres dla OSP. W 1987 roku na Prezesa wybrano Czesława Krajdę którego prezesura trwała 3 miesiące, nagła śmierć nie pozwoliła
na realizację planów.

W latach 1987 – 1990 w jednostce prezesował Piotr Kras;
W latach 1990 – 1991 prezesem jednostki był Henryk Frątczak;
w latach 1991 – 1993 prezesem OSP był Mirosław Fronczak,
w tym to czasie dzięki mieszkańcom Kolonii Łobudzice i Piotra Pędziwiatra wyremontowano kapliczkę św. Floriana, którą poświęcił proboszcz Roman Czermański.

W 1992 roku z OSP Zelów otrzymujemy Stara 244, a „żuk-a” przekazujemy do OSP Grabostów.

   Podczas burzliwego zebrania sprawozdawczo – wyborczego w 1993 roku wybrano nowy zarząd na czele, którego stanął ponownie Henryk Frątczak, który to nakreślił kierunki działalności. Podczas uroczystości 75-lecia OSP społeczeństwo Łobudzic ufundowało tablicę pamiątkową.

 

   Okres ostatnich lat był trudny dla wszystkich organizacji, w tym OSP. Rywalizacja o pozyskanie środków finansowych doprowadziła do wyparcia OSP z organizacji dyskotek,  a w ich miejsce weszli prywatni cwaniacy – konkurenci którzy kilkakrotnie podpalali naszą strażnicę. Dyżury nocne uratowały jednostkę przed doszczętnym spaleniem. W roku 1998 dokupiono i ogrodzono plac manewrowy. W latach 2000 – 2003 wymieniono okna, otrzymaliśmy z komendy powiatowej PSP samochód marki żuk który w 2005 został przekazany dla OSP Chajczyny. Aktywność OSP Łobudzice została doceniona dzięki pomocy pana Posła Bogdana Bujaka, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie i Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie włączając nas w 2003 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Aby sprostać wymogom ratowniczo – gaśniczym zaplanowaliśmy karosacje samochodu. Zwróciliśmy się do KWB Bełchatów o przekazanie nieodpłatnie Stara 266, który to otrzymaliśmy i dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Samorządu Miejskiemu w Zelowie, środków zgromadzonych przez OSP, samochód ten został z karosowany i służy do dnia dzisiejszego naszej jednostce.

   W 2006 roku zainstalowaliśmy system selektywnego alarmowania w tym roku również rozpoczęliśmy starania o przeprowadzenie długo oczekiwanego i niezbędnego kapitalnego remontu strażnicy. Po pokonaniu wielu trudności w 2007 roku przystąpiono do rozbiórki dachu, zrywaniu tynków, instalacji elektrycznej i prac tym podobnych. Kosztem 195 tysięcy złotych które otrzymaliśmy z samorządu oraz około 100 tysiącami złotych jak je wyłożyła jednostka OSP i pomocy druha Ludwika Wejmana wykonaliśmy założone pracy to jest m.in.: wymiana dachu, docieplenie dachu, założenie nowej instalacji elektrycznej, wytynkowanie ścian, dobudowano kotłownie i zainstalowano centralne ogrzewanie, wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodnej, pomalowano wszystkie pomieszczenia, otynkowano i pomalowano wszystkie elewacje zewnętrzne, wymieniono drzwi, wykonano chłodnie oraz zbudowano nową scenę. Widok wyremontowanej strażnicy dał pomysł aby założyć podłogę jak i zakupić krzesła. Temat ten podjął i zrealizował druh Ludwik Wejman.

   W 2008 roku rozpoczęliśmy starania o pozyskanie zezwolenia na budowę garażu wraz z dyżurką. Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i ogłoszeniu przetargu oraz uzyskaniu gwarancji finansowych z Samorządu Miejskiego w Zelowie przystąpiono do realizacji budowy garaży. Pierwszego maja 2009 roku w liczbie 34 członków OSP wykopano i zalano fundamenty.

Szanowni Państwo

   Przez okres miniony 100-lat byliśmy i jesteśmy widoczni nie tylko przy budowach i rozbudowie naszej strażnicy ale także gotowi nieść pomoc w gaszeniu pożarów, wypadkach drogowych, akcji powodziowych i innych zdarzeniach losowych. Kładliśmy i kładziemy duży nacisk na jakość sprzętu gaśniczego zakupywanego i remontowanego z własnych środków. Duży nacisk kładziemy na szkolenia naszych strażaków. Uczestniczyliśmy w turniejach wiedzy pożarniczej, w zawodach pożarniczych i imprezach sportowych na których to odnosimy wiele sukcesów. Byliśmy i jesteśmy widoczni na uroczystościach kościelnych, państwowych i strażackich.

W 2011 roku rozpoczęliśmy starania o zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego. Zdawaliśmy sobie sprawę z jak trudnym zadaniem przyjdzie się nam zmierzyć bo w kasie naszej jednostki było prawie pusto. Trudności były z przekonaniem władz samorządowych jak i prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie. Po kilku posiedzeniach i dyskusjach na Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie postanowiono poddać tą sprawę pod głosowanie gdzie ostatecznie  w wyniku jawnego głosowania 6:1 zagłosowano za OSP Łobudzice. Pani Burmistrz uszanowała wyniki głosowania. Zaczęto pukać do wielu podmiotów aby zbilansować koszt za, który po ogłoszeniu przetargu wyniósł koszt 798 tysięcy 120 złotych.

   W październiku 2013 oczekiwany samochód Scania P400 mógł być zaprezentowany społeczeństwu wsi, którzy mimo późnych godzin wieczornych licznie przybyli i oglądali z ciekawością. Liczymy że samochód służyć będzie całemu społeczeństwu powiatu bełchatowskiego i nie tylko.

   W 2014 roku zorganizowaliśmy z rocznym opóźnieniem Jubileusz 95-lecia powstania naszej jednostki, w tym że właśnie roku przekazaliśmy samochód pożarniczy Star 244 jednostce OSP Karczmy. W 2015 roku rozpoczęliśmy starania o utwardzenie placu manewrowego. Dzięki wsparciu rady sołeckiej jak i środków z Samorządu Miejskiego w Zelowie utwardzono część placu kostką. W 2016 roku zainstalowano dodatkowe oświetlenie LED na sali tanecznej, przeprowadzono remont sanitariatów, położono płytki na świetlicy, przeprowadzono remont i powiększono kuchnie. W 2017 roku  utwardzono dalszą część placu manewrowego, przy dużym wsparciu technicznym firmy „Kosbruck”, radnego Rady Miejskiej w Zelowie Kazimierza Bednarka, środków finansowych z rady sołeckiej wsi Łobudzice oraz środków finansowych wypracowanych przez naszą jednostkę, zaangażowaniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskiej i strażaków przygotowano plac i zalano asfalt. OSP Łobudzice przekazała część placu na, którym powstał plac zabaw dla dzieci. Rok 2018 to rok Jubileuszowy 100-lecia powstania naszej jednostki w którym to rozpoczęto dalsze prace renowacyjne naszej strażnicy. W roku bieżącym przy wsparciu finansowym rady sołeckiej, strażaków wykonano szereg prac, postawiono wiatę, pomalowano całą strażnicę, płoty itp.

   Dzięki uprzejmości i wsparciu finansowemu mieszkańców wsi Kolonia Łobudzice i OSP odbudowano na nowo kapliczkę św. Floriana, którą umiejscowiono na prywatnym placu dh. Marcina i Józefa Grodzkiego. Wspomnieć należy piękną uroczystość w lutym bieżącego roku100-lecie urodzin naszego druha, byłego wieloletniego sekretarza Zdzisława Maciejewskiego, która została zorganizowana hucznie w naszej jednostce. Dzięki wsparciu Państwa Moniki i Andrzeja Kazimierczaków ufundowano nowy sztandar, została ufundowana również pamiątkowa tablica z okazji 100-lecia przez dh. Szymona Dobroszka. Duży nacisk zarząd OSP kładzie na szkolenie strażaków kierując na kursy, chcemy aby strażacy byli coraz lepiej przygotowani do akcji ratowniczo-gaśniczych. Nasi druhowie czynnie biorą udział w zawodach sportowych osiągając duże sukcesy w dyscyplinach piłki nożnej, tenisie stołowym, spartakiadach, zawodach sportowo-pożarniczych itp.

Aktywnie uczestniczymy w pielgrzymkach strażackich i wycieczkach, w uroczystościach państwowych, kościelnych oraz strażackich. Organizujemy spotkania opłatkowe, wyjście na groby strażaków, festyny i pikniki z okazji dnia dziecka, pieczenie ziemniaka organizując spotkania integracyjne dla mieszkańców.

Szanowni Państwo

   Serdeczne podziękowania składamy pod adresem władz samorządowych gminy Zelów z panią Burmistrz Urszulą Świerczyńską,  Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszką First, Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie z druhem Prezesem Szczepanem Krajdą, Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie, Zarządem Powiatowym Związku OSP RP w Bełchatowie druhem Prezesem Stanisławem Krasoniem oraz honorowym Prezesem Aleksandrem Frączkowskim.

   Podziękowanie składamy Komendantowi Wojewódzkiemu PSP i Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP w Łodzi, Prezesowi Wojewódzkiemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, staroście i radzie powiatu bełchatowskiego za wsparcie finansowe i życzliwość naczelników referatów, którzy przygotowali projekty pism o środki finansowe jak i pomoc w ogłoszeniu przetargu. Przychylnie na nasze działania patrzyło również Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie.

   Serdeczne podziękowania składamy kapelanom strażaków księdzem Lechem Druhem, honorowym kapelanem gminnym ks. Leonem Strzelczykiem oraz księdzem proboszczem Mirosławem Simką za odprawienie mszy w intencji strażaków, uczestnicząc w modlitwie za strażaków na cmentarzu. Serdeczne podziękowanie składamy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Łobudzicach za zaangażowanie się w życie OSP dbając o wygląd wewnętrzny strażnicy i pomoc w uroczystościach organizowanych przez OSP.

  Szanowni zebrani pragnę podziękować wszystkim którzy pomagali nam w minionych latach a dziś uczestniczą w naszym jubileuszu. Serdeczne podziękowania składam strażakom z OSP Łobudzice, którzy wspomagali i pracowali przy remontach, rozbudowie naszej strażnicy. Niestety nie wszystkim było dożyć dzisiejszego święta.

   Dołóżcie starań by nasze 100-lecie uczcić jak najgodniej, dbajcie o godność munduru i autorytetu strażaka, przewijajcie troskę i szacunek dla strażaków w podeszłym wieku, kultywujcie piękne tradycje strażackie.

ZELÓW