Dzień Strażaka w Łobudzicach
REZERWACJA SALI
REZERWACJA SALI
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wypożyczeniem obiektu na różnego rodzaju uroczystości: śluby, chrzty św. , komunie św. , przyjęcia osiemnastkowe, bankiety okolicznościowe, konsolacje oraz inne uroczystości. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
100-lecie naszej jednostki
OCEŃ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
Zachęcamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety internetowej.
Historia naszej jednostki
Ochotnicza Straż Pożarna w Łobudzicach powstała wiosną w 1918 roku. W roku 2018 będziemy obchodzić Jubileusz 100-lecia powstania naszej jednostki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią.
I Ty możesz zostać strażakiem!
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach ogłasza nabór dla osób chcących dołączyć do naszej jednostki! Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz się tematyką pożarnictwa i ratownictwa, chciałbyś/chciałabyś pomagać innym – dołącz do Nas!
Oddział Gminny Z OSP RP w Zelowie
Dział poświęcony Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Zelowie. Tutaj znajdziesz m.in. najświeższe informacje, składy zarządów poszczególnych jednostek z terenu miasta i gminy Zelów.
KAMPANIE SPOŁECZNE
Polecamy Państwu różnego rodzaju kampanie społeczne, edukacyjne.
Witamy na stronie internetowej OSP w Łobudzicach
Wspólne zdjęcie podczas Jubileuszu 100-lecia OSP w Łobudzicach

     Zarząd Oddziału Gminnego informuje iż na stronie internetowej Zarządu Oddziału Głównego Z OSP RP w Warszawie są udostępnione druki na kampanie sprawozdawczo-wyborczą 2016-2020. Dla ułatwienia w/w. druki udostępniamy poniżej.

Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2016 roku

Uchwała i założenia organizacyjno-programowe kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2016 (.pdf)

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP
 2. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 3. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 4. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 5. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 6. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione i przyjęte na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 7. Sprawozdanie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzącej działalność statutową 1. BILANS, 2. RACHUNEK WYNIKÓW
 8. Raport Ochotniczej Straży Pożarnej
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
 10. Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie: działalności organizacyjno-programowej
 11. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Wyborczej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 12. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie wyborów
 13. Plan działalności Ochotniczej Straży Pożarnej uchwalony podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
 14. Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostki mikro
 15. Wzory Bilansu oraz Rachunku zysków i strat - Informacja o klasyfikacji OSP jako jednostki mikro
 16. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP /dla wybranych delegatów na Zjazd i wskazanych przedstawicieli do Zarządu Oddziału wyższego szczebla/

Można wykorzystać także, niżej wymienione wzory druków, jako uzupełniające do przebiegu zebrania :

 1. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Statutowej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 2. Uchwała nr 4 z walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie zmian w statucie OSP
 3. Wykaz zmian w Statucie OSP
 4. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Skrutacyjnej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej

Wszystkie druki spakowane (ZIP)

 

Wzory druków na zjazd oddziału gminnego lub równorzędnego ZOSP RP w 2016 roku

Druki obowiązujące

 1. Uchwała Zarządu Oddziału Gminnego, Miejsko-Gminnego, Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 2. Załącznik nr 1 do Uchwały - Zestawienie liczby delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP i przedstawicieli OSP – członków zwyczajnych Związku do Zarządu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 3. Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy/miasta.
 4. Plan przygotowań do Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Scenariusz obrad Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Mandat i zaproszenie dla delegata na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego /Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zaproszenie na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Lista obecności delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Lista obecności ustępujących władz, przedstawicieli OSP do zarządu oddziału oraz gości zaproszonych na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Uchwała nr 1/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP.
 20. Uchwała nr 2/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie powołania w skład Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP.
 21. Uchwała nr 3/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP
 22. Uchwała nr 4/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RPw sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP oraz ich wyboru.
 23. Uchwała nr 5/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
 24. Uchwała nr 6/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na lata 201_ – 202_
 25. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 26. Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie działania Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Druki uzupełniające

 1. Tezy do wystąpienia otwierającego Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Tezy do referatu na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Tezy do Uchwały Programowej zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- z pierwszych posiedzeń władz Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego ZOSP RP
- obowiązujące

 1. Uchwała nr 1/201_ Zarządu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym prezesa, wiceprezesów, oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
 2. Protokół z posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uchwała nr 1/201_ Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 4. Protokół z posiedzenia konstytuującej się Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.

Wszystkie druki spakowane (ZIP)

ZELÓW