Miło nam zakomunikować, iż nasza straż pożarna będzie organizatorem Mistrzostw Zelowa w Warcabach I Memoriał  naszego druha świętej pamięci Szczepana Krajdy. W szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach nie przerwanie był przez ponad 52 lata, pełnił wiele funkcji, był wyróżniany wszystkimi możliwymi odznaczeniami strażackimi jak i sportowymi. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności, jak i również miał olbrzymi wpływ na rozwój naszej straży pożarnej. 

  Będzie nam miło zorganizować w naszej jednostce mistrzostwa Zelowa Twojego imienia. Regulamin został udostępniony na specjalnie nowo utworzonej stronie internetowej pod adresem www.warcaby.lkszelow.pl.

 

Bezpośredni link do regulaminu mistrzostw

 

ZELÓW