Skład Zarządu

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Łobudzicach

na lata 2016-2020

Prezes - Frątczak Henryk

Wiceprezes - Wejman Ludwik

Naczelnik - Dariusz Frątczak

Zastępca naczelnika - Krzysztof Rogut

Sekretarz - Krajda Szczepan

Skarbnik - Kosik Jan

Gospodarz jednostki - Piotr Rogut

 

Komisja Rewizyjna OSP w Łobudzicach

na lata 2016-2020

Przewodniczący - Dylewicz Sławomir

Sekretarz - Piotrowski Damian

Członek - Stępień Mariusz

 

Delegaci na zjazd Oddziału Gminnego

Związku OSP RP w Zelowie

Dylewicz Sławomir

Frątczak Henryk

Krajda Szczepan

Piecyk Stefan

Wejman Łudwik

Kosik Jan

 

Przedstawiciele z OSP Łobudzice do Zarządu

Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie

Krajda Szczepan

Frątczak Henryk

 

ZELÓW