Polecamy materiały szkoleniowe dla strażaków OSP udostępnione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Szkolenie strażaków ratowników OSP część I

Temat zajęć
Prezentacja
1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych
2. Służba wewnętrzna. Musztra.
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
4. Drabiny pożarnicze.
5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.
6. Proces spalania, a pożar.
7. Zadania strażaków w zastępie.
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
9. Rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych.
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.
12. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

 

Szkolenie strażaków ratowników OSP część II

Temat zajęć
Prezentacja
1. Organizacja ochrony ludności w tym ochr. ppoż.
2. Rozwój pożaru.
3. Taktyka gaszenia pożarów.
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.
6. Podstawowe zadania strażaków OSP w działaniach rat-chem.
7. Elementy pierwszej pomocy

 

Szkolenie dowódców OSP

Temat zajęć
Prezentacja
1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
2. Kierowanie działaniami gaśniczymi.
3. Działania gaśnicze.
4. Działania ratownictwa na drodze.
5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.
6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP.
7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych.
8. Organizacja i funkcjonowanie JOT OSP.

 

Szkolenie naczelników OSP

Temat zajęć
Prezentacja
1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP.
2. Współdziałanie OSP z samorządem terytorialnym i PSP.
3. Wybrane zagadnienia operacyjne.
4. Ceremoniał pożarniczy.
5. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP.
6. Zaplecze logistyczne w OSP.
7. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Szkolenie Komendantów Gminnych OSP

Temat zajęć
Prezentacja
1. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony ppoż. i OSP.
2. Zadania i kompetencje Komendanta Gminnego OSP.
3. Kierowanie działaniami ratowniczymi.
4. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na szczeblu gminy.
5. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy.
6. Powiatowe plany ratownicze.
7. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania.
8. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP.

 

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Temat zajęć
Prezentacja
1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego.
2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych.
3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych.
4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp.
5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych.
6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu.
7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych.
8. Konserwacja i eksploatacja pił.
9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.
10. Łączność i alarmowanie.

 

Szkolenie strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego

Temat zajęć
Prezentacja
1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.
2. Budowa pojazdów samochodowych.
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z sam. osobowych, ciężarowych.
6. Postępowanie w czasie akcji z substancjami niebezpiecznymi.
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

 

Szkolenie strażaków OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych

Temat zajęć
Prezentacja
1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii.
2. Działania ratownicze i zabezpieczające.
3. Usuwanie skutków powodzi.
4. Sprzęt ratownictwa wodnego.
5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej.
6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom.
7. Lokalizacja i wydobywanie zwłok.
8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.
9. Działania ratownicze na lodzie.
10. Znaki żeglugowe na drogach wodnych.

 

Procedury z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków PSP i OSP

Temat zajęć
Prezentacja
PROCEDURA 1 – sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym.
PROCEDURA 2 – sekwencja medycznych działań ratowniczych.
PROCEDURA 3 – Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych.
PROCEDURA 4 – Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków (RKO).
PROCEDURA 5 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy.
PROCEDURA 6 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa.
PROCEDURA 7 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej.
PROCEDURA 8 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha.
PROCEDURA 9 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy.
PROCEDURA 10 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń narządu ruchu.
PROCEDURA 11 – Rany.
PROCEDURA 12 – Amputacja urazowa.
PROCEDURA 13 – Wstrząs hipowolemiczny – postępowanie wstępne.
PROCEDURA 14 – Oparzenia termiczne.
PROCEDURA 15 – Oparzenia chemiczne.
PROCEDURA 16 – Zatrucia wziewne.
PROCEDURA 17 – Podtopienie.
PROCEDURA 18 – Wychłodzenie.
PROCEDURA 19 – Zaburzenia krążeniowo – oddechowe w stanach nieurazowych.
PROCEDURA 20 – Drgawki.
PROCEDURA 21 – Kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia/zdrowia.
PROCEDURA 22 – Wsparcie psychiczne.
Zestaw pytań testowych z odpowiedziami na egzamin KPP
Zestaw zadań praktycznych na egzamin z KPP
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (12.02.2013r.)

Do otworzenia prezentacji niezbędny jest program Microsoft Office Power Point.

ZELÓW