Gmina Zelów sięga po kolejne środki zewnętrzne 34 000 złotych pozyskała Gmina Zelów z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Budowa boiska szkolnego wraz z doposażeniem przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich”. Stanowi to 80% całkowitych kosztów zadania, ponieważ całość wyniesie 43 500 zł. Budowa boiska będzie polegała na: montażu piłkochwytów, 2 bramek, wykonaniu nawierzchni trawiastej płyty boiska o powierzchni 816 m² wraz z nawodnieniem automatycznym. Termin realizacji wszystkich zaplanowanych w ramach zadania prac wyznaczony jest do końca września 2018 roku. 

  Kolejne środki zewnętrzne z tego samego źródła w wysokości 18 000 zł pozyskane zostały na zakup motopompy dużej wydajności do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach. Jest to rodzaj pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Oficjalne podpisanie umów na otrzymanie tych dwóch dotacji nastąpiło w Urzędzie Miejskim w Zelowie w obecności zainteresowanych stron.

Źródło, autor zdjęć: zelow.pl

ZELÓW