W Dniu 25 kwietnia b.r o godzinie 5:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru samochodów miejscowości Mauryców. Pojazdy służyły jako sprzęt budowlany, były na nich łatwopalne materiały oraz ciecze które sprzyjały rozprzestrzenianiu się ognia. W akcji gaśniczej uczestniczyliśmy wspólnie z jednostką JOT OSP Zelów, JRG Bełchatów, KSRG OSP Pożdżenice oraz Policja. Po 45 minutach wróciliśmy do jednostki.

ZELÓW