W dniu 5 maja br. o godzinie 12:00 Mszą Świętą w parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Łobudzicach rozpoczęliśmy obchody z okazji Dnia Strażaka w naszej parafii. Strażacy z OSP Łobudzice, OSP Bujny Szlacheckie, OSP Sromutka, OSP Podwody oraz OSP Różniatowice, stawili się w świątyni w swych mundurach, z pocztami sztandarowymi.

  Uroczystą mszę świętą w intencji strażaków; o zdrowie i błogosławieństwo dla żyjących i ich rodzin, oraz odczytujących imiennie zmarłych druhów, prosząc Boga o dar wiecznej służby u Jego boku odprawił, ksiądz proboszcz dr. mgr. Mirosław Simka. Po uroczystej mszy świętej druhowie ze wszystkich jednostek wchodzących w skład parafii w Łobudzicach udali się na cmentarz celem zapalenia symbolicznego znicza na grobach zmarłych strażaków.

  Otrzymaliśmy również życzenia od Pana Włodzimierza Siekierskiego. Dziadek Pana Włodzimierza przekazał jednostce nie odpłatnie plac na budowę najpierw drewnianej strażnicy, a następnie murowanej, która służy całej społeczności do dziś.

  "Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim Strażakom z OSP w Łobudzicach, pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Niech Wam zawsze przyświecają idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana. "
Podpisał: Włodzimierz Siekierski.

  Pełnienie funkcji Strażaka Ochotnika jest ze wszech miar szczególne. Strażacy – tak jak ich patron Święty Florian – w trosce o życie bliźniego i mienie ludzkie walczą z kataklizmami, żywiołami i innymi nieszczęściami. Również – jak ich patron powinni być ludźmi nieugiętymi, cechować się męstwem, odwagą i ofiarnością. I wyraz tych cech wielokrotnie dają nasi strażacy, niosąc pomoc innym, narażając swoje zdrowie, a częstokroć nawet i życie.. Święto strażaków i straży pożarnej, chociaż oficjalnie ustanowione dopiero w 2002 r., od setek lat obchodzone jest w Polsce w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej, św. Floriana.

Relacja zdjęciowa z parafialnych uroczystości.

ZELÓW