15 lutego br. w godzinach popołudniowych w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach hucznie obchodziliśmy niezwykłe wydarzenie, setne urodziny druha Zdzisława Maciejewskiego, członka honorowego który od 85-lat jest druhem w naszej jednostce. Podczas wspólnego świętowania urodzin druha Zdzisława nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie oraz rodziny jubilata. Podczas oficjalnych okolicznościowych przemówień Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie dh. Stanisława Krasoń odczytał list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie Waldemara Pawlaka, w którym to nie zabrakło miłych słów i życzeń dla jubilata. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie dh. Zdzisław Maciejewski został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa powiatu bełchatowskiego. 

  Był okazały tort, lampka szampana i poczęstunek dla zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość z życzeniami kolejnych stu lat dla doświadczonego strażaka. Druh Zdzisław Maciejewski urodził się 15 lutego 1918 roku. W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach wstąpił w 1933 roku mając zaledwie piętnaście lat. W latach 1963-1983 pełnił funkcję Sekretarza w naszej jednostce. Podczas walnego zebrania 24.02.1993r druhowi nadano tytuł Honorowego Członka OSP w Łobudzicach. Wielokrotnie został uhonorowany odznaczeniami Państwowymi Związku OSP RP: w 1988 roku - Złoty Znak Związku OSP RP, 1983r Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, 1978r Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, 1973r Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, podczas ostatniego jubileuszu w 2014 roku nadano Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie. Inicjator wielu prac na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej jak i środowiska wiejskiegom.in. w 1950 roku z wypracowanych środków i darowizn został zakupiony plac pod budowę Szkoły Podstawowej. W roku 1959 wybudowano strażnicę murowaną, w 1964 roku wybudowano garaże wraz z zapleczem. W 1966 roku z własnych środków zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki James. W 1973 roku OSP zakupuje plac pod budowę zlewni mleczarskiej i wspólnie z mieszkańcami wsi wybudowano zlewnie.

   Mimo podeszłego wieku w dalszym ciągu interesuje się jednostką OSP często udzielając trafnych rad, jego zapał udzielił się obecnym strażakom, którzy to kontynuują dalszy rozwój OSP Łobudzice. W imieniu całej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach druhowi Jubilatowi Zdzisławowi Maciejewskiego życzymy kolejnych przeżytych w zdrowiu lat oraz wiele optymizmu i uśmiechu każdego dnia.

OSP w Łobudzicach dziękuje firmie HunnyBunny za udekorowanie na tą wyjątkową okoliczność wystroju sali.

Wykorzystano zdjęcie: belchatow.naszemiasto.pl

 

 

 

ZELÓW