11 stycznia 2020 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożdżenicach  odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Prezesów oraz naczelników 17 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Zelów, Prezydium Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zelowie, władz samorządowych z Burmistrzem Zelowa Tomaszem Jachymkiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zelowie Sylwestrem Drozdowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu w Bełchatowie Sławomirem Malinowskim, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie  st. bryg. mgr inż. Wojciechem Jeleniem, Prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie Stanisławem Krasoniem, kapelanem gminnym strażaków ks. Leonem Strzelczykiem, oraz proboszczem parafii świętego Kazimierza i Świętej Barbary w Pożdżenicach ks. Leszkiem Czubą. W tym roku uroczystość została poprzedzona częścią roboczą, podczas której podsumowano działalność braci strażackiej za miniony rok, a także ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych i zaplanowano pracę zarządu na 2020 rok. Nastąpiła również uroczystość poświęcenia garażu i nowej motopompy strażackiej o wysokiej wydajności zakupionej z pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie, urzędu miejskiego w Zelowie oraz rady sołeckiej.

  Analizując statystykę za miniony rok i porównując ją z rokiem 2018 w powiecie bełchatowskim ilość zagrożeń spadła. W 2019 roku wyjeżdżaliśmy łącznie 1358 razy, o 216 razy mniej niż w 2018 roku. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 348 razy (2018r – 283), do miejscowych zagrożeń wyjeżdżaliśmy łącznie 923 (2018r – 1186), alarmy fałszywe 2019 roku – 87 (w 2018 roku 105).

  Statystyka wyjazdów gminy Zelów:


KSRG JOT Zelów:
łączna ilość wyjazdów 123 (pożary – 48, miejscowe zagrożenia – 70, alarmy fałszywe – 5, brak gotowości – 0),

KSRG OSP Łobudzice:
łączna ilość wyjazdów – 35 (pożary – 20, miejscowe zagrożenia – 15, alarmy fałszywe – 0, brak gotowości – 0),

KSRG OSP Kociszew:
łączna ilość wyjazdów – 32 (pożary – 7, miejscowe zagrożenia – 24, alarmy fałszywe – 1, brak gotowości – 0),

KSRG OSP Pożdżenice:
łączna ilość wyjazdów – 55 (pożary – 26, miejscowe zagrożenia – 28, alarmy fałszywe – 1, brak gotowości – 0),

OSP Kurów:
łączna ilość wyjazdów – 11 (pożary – 9, miejscowe zagrożenia – 2, alarmy fałszywe – 0, brak gotowości -1),

OSP Karczmy:
łączna ilość wyjazdów – 27 (pożary – 6, miejscowe zagrożenia – 21, alarmy fałszywe – 0, brak gotowości -1),

OSP Wygiełzów:
łączna ilość wyjazdów – 8 (pożary – 3, miejscowe zagrożenia – 5, alarmy fałszywe – 0, brak gotowości -1),

OSP Wypychów:
łączna ilość wyjazdów – 31 (pożary – 9, miejscowe zagrożenia – 21, alarmy fałszywe – 1, brak gotowości -1),

OSP Bujny Szlacheckie:
łączna ilość wyjazdów – 25 (pożary – 7, miejscowe zagrożenia – 18, alarmy fałszywe – 0, brak gotowości - 0),

OSP Sobki:
łączna ilość wyjazdów – 1 (miejscowe zagrożenia – 1, brak gotowości -1),

OSP Sromutka:
łączna ilość wyjazdów – 4 (pożary – 1, miejscowe zagrożenia – 3, alarmy fałszywe – 0, brak gotowości - 0).

  Z analizy protokołów sprawozdawczych za rok 2018, w roku 2019 w mieście i gminie Zelów łączna ilość druhen i druhów – 645, druhen – 113 (17,52%), druhów – 532 (82,48%) – źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Spotkanie opłatkowe zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka.

   Inicjatorem spotkania był Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zelowie, a gospodarzem Ochotnicza Straż Pożarna w Pożdżenicach. 

 

ZELÓW